SMS-y do klientów w IAI-Shop.com

Do czego służy ten moduł?

Możesz tutaj dodać szablony wiadomości SMS, z których będziesz korzystać, by poinformować klienta np. o stanie jego zamówienia. Dodając szablon, możesz ustawić rodzaj wiadomości (różniący się kosztem) oraz wprowadzić w treści kilka zmiennych, które zostaną podczas wysyłania podmienione na faktyczne dane. Więcej o rodzajach wiadomości przeczytasz w punkcie: Czym różnią się dostępne rodzaje wiadomości SMS?

Jak włączyć moduł wiadomości SMS?

Wysyłka SMS nie wymaga skomplikowanej konfiguracji. Jedyne co musisz zrobić to po prostu aktywować wysyłkę dla wybranego zdarzenia. Więcej o możliwych zdarzeniach przeczytasz w punkcie: Jakie rodzaje wiadomości mogę wysyłać za pomocą modułu wysyłki SMS?

Jakie rodzaje wiadomości mogę wysyłać za pomocą modułu wysyłki SMS?

Wiadomości SMS są powiązanie z gotowymi szablonami e-mail, które znajdziesz w menu MODERACJA / Wiadomości transakcyjne e-mail i SMS to właśnie tam ustawisz dla jakiego zdarzenia ma wysłać się wiadomość SMS, e-mail lub obie jednocześnie. Do
dyspozycji masz:

 • SMS związane z płatnościami

SMS związane z płatnościami są wysyłane do klientów, gdy na karcie zamówienia wybierzesz jedną z opcji, dla której przeznaczony jest szablon. Np. jeżeli w zamówieniu wybierzesz Wyślij prośbę o wpłatę i zaznaczysz pole przy Informuj klienta: SMS, do klienta zostanie wysłana wiadomość SMS zgodna z szablonem Prośba o wpłatę.

Lokalizacja szablonu: MODERACJA / Wiadomości transakcyjne e-mail i SMS / Rozliczenie zamówienia / Prośba o wpłatę

 • SMS związane z odbiorami osobistymi

Potwierdzenie wydania zamówienia z magazynu jest wysyłane do klienta, gdy zamówienie otrzyma status Odebrane.

Lokalizacja szablonu: MODERACJA / Wiadomości transakcyjne e-mail i SMS / Realizacja zamówienia / Zamówienie gotowe do odbioru osobistego

 • Potwierdzenia wpłynięcia zamówień

Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia zostanie wysłane automatycznie zaraz po tym, jak zamówienie wpadnie do panelu.

Lokalizacja szablonu: MODERACJA / Wiadomości transakcyjne e-mail i SMS / Złożenie zamówienia / Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia

 • Potwierdzenia wysłania zamówień

Potwierdzenia wysłania zamówień są przekazywane do klientów automatycznie, gdy zamówienie otrzyma status Wysłane.

Lokalizacja szablonu: MODERACJA / Wiadomości transakcyjne e-mail i SMS / Realizacja zamówienia / Potwierdzenie wysłania zamówienia

 • SMS wysyłane przy zmianach statusów

SMS wysyłane przy zmianach statusów są wysyłane, gdy zmieniony zostanie status danego zamówienia - zawiera informacje związane z potwierdzeniem oraz te o czasie realizacji zamówienia. Np. jeżeli zmienisz status zamówienia na Realizowane i zaznaczysz pole przy Informuj klienta: SMS, do klienta zostanie wysłana wiadomość SMS zgodna z szablonem Przy zmianie statusu na Realizowane.

Lokalizacja szablonu: MODERACJA / Wiadomości transakcyjne e-mail i SMS / Realizacja zamówienia / Przy zmianie statusu na Realizowane

Czym różnią się dostępne rodzaje wiadomości SMS?

 • SMS bez brandingu - to najprostsza dostępna wiadomość SMS, bez możliwości wyboru tekstu w polu Nadawca. Pole to jest z góry zdefiniowane i związane z nazwą sklepu.
 • SMS bez brandingu (priorytetowy) - to wiadomość bez możliwości wyboru tekstu w polu Nadawca, ale z gwarancją wysłania SMS do 3 minut.
 • SMS z brandingiem - to wiadomość z możliwością zdefiniowania dowolnej nazwy w polu Nadawca. Dzięki temu, Twoim klientom wyświetli się wprowadzony przez Ciebie dowolny tekst jako nadawca wiadomości np. "Promocja!"
 • SMS z brandingiem (priorytetowy) - to wiadomość z możliwością zdefiniowania dowolnej nazwy w polu Nadawca, rozszerzona dodatkowo o gwarancję wysłania SMS do 3 minut.

Uwaga: Wiadomości SMS wysyłane jako priorytetowe za pomocą seryjnej realizacji zamówień będą wysyłane w kolejności, więc czas ich dostarczenia może być dłuższy. Dlatego nie zalecamy stosowania takiej formy informowania klientów ze względów ekonomicznych.

Jak mogę dodać własny szablon wiadomości?

Wystarczy, że udasz się do menu MODERACJA / Wiadomości transakcyjne e-mail i SMS / Własne szablony wiadomości i klikniesz Dodaj nowy element. Jeżeli będziesz potrzebował pomocy w konfiguracji, skorzystaj z informacji poniżej, które wyjaśnią Ci, za co odpowiadają poszczególne elementy szablonu.

 • Nazwa szablonu w panelu - nazwa, jaką będziesz widział na liście szablonów oraz w module wysyłania wiadomości SMS w zamówieniu bądź w Seryjnej realizacji zamówień.
 • Typ wiadomości - wiadomości mogą być z brandingiem lub bez brandingu oraz z priorytetem lub bez priorytetu.
 • Zmiana znaków narodowych - wybierając tak, system zamieni przed wysłaniem wiadomości wszystkie polskie znaki na ich odpowiedniki z zaznaczeniem, iż nastąpiła zamiana, np.: ń zostanie zamienione na 'n.
 • Nadawca (branding) - jeżeli ustawiłeś typ wiadomości na Z brandingiem, możesz wprowadzić tu dowolny ciąg 11 liter bez polskich znaków. Jest to tekst, jaki Twoi klienci zobaczą jeszcze przed otwarciem wiadomości (zamiast numeru).
 • Treść wiadomości - tutaj wprowadzasz informacje, jakie chcesz wysyłać swoim klientom. Do Twojej dyspozycji umieściliśmy w tabeli obok pokaźną liczbę zmiennych, które przed wysłaniem wiadomości SMS zostaną zamienione na odpowiednie dane. Po wprowadzeniu kilku zmiennych możesz kliknąć na Podgląd wiadomości z przykładowymi danymi.

Jak działają zmienne?
Zmienne powinny być wprowadzane tylko w treść wiadomości i przed wysyłką zostaną zamienione na odpowiednie dane z zamówienia.

Uwaga: Pamiętaj, że zmienna - np. [iai:client_login] - składa się z 18 znaków, ale login klienta, który zostanie wstawiony do wiadomości SMS, może składać się z 30 znaków. Wpływa to na liczbę znaków w wiadomości i - co ważniejsze - na cenę, która jest wtedy przemnożona przez liczbę SMS-ów.

Jak mogę edytować szablony?

By edytować szablon, należy kliknąć opcję [Edytuj] w kolumnie Operacje. Na kolejnej stronie będziesz miał możliwość edycji podstawowych elementów szablonu. Jeżeli będziesz potrzebował pomocy, skorzystaj z pomocy, która objaśni Ci do czego służą poszczególne elementy szablonu, znajdującej się powyżej.

Jaki jest limit znaków?

Standardowym limitem wiadomości jest 160 znaków.

Wysłanie wiadomości SMS dłuższej niż 160 znaków spowoduje automatyczne podzielenie tej wiadomości na odpowiednią liczbę wiadomości SMS, za które zostaną naliczone opłaty zgodne z cennikiem. SMS może mieć maksymalnie 459 znaków. Podział wiadomości SMS dłuższych niż 160 znaków jest następujący:

 • 0-160 znaków - opłata za 1 SMS,
 • 161-306 znaków - opłata za 2 SMS-y,
 • 307-459 znaków - opłata za 3 SMS-y.

Wstawienie jednego lub więcej polskich znaków diakrytycznych lub innych, których nie ma w standardzie protokołu GSM (czyli np.: ę, ó, ł, ś, ą, ż, ź, ć, ń, Ü, ?, Ä), powoduje automatyczne skrócenie maksymalnej długości wiadomości SMS do 201 znaków, oraz dzielenie wiadomości na SMS w następujący sposób:

 • 0-70 znaków - opłata za 1 SMS,
 • 71-134 znaków - opłata za 2 SMS-y,
 • 135-201 znaków - opłata za 3 SMS-y.

Dlaczego informacja o liczbie wysłanych wiadomości SMS w panelu różni się od tej podanej w rozliczeniach salda w BOK?

Na stronie Wysłane newslettery panelu administracyjnego w znajduje się liczba wiadomości SMS wysłanych w wybranej kampanii.

Na stronie BOK, w sekcji Wysłane wiadomości SMS widoczna jest informacja o wszystkich smsach wysłanych z panelu. Zawarte są w niej wiadomości pochodzące z newsletterów oraz SMS-y transakcyjne - informujące klienta np. o zmianie statusu zamówienia.

W podsumowaniu salda w BOK wyświetla się ilość pojedynczych wiadomości, wynikających z limitów znaków SMS.